Поштовани купци,

Обавештавамо Вас да смо омогућили купцима на гарантованом снабдевању - домаћинствима и малим купцима, приступ новом јединственом порталу за преузимање е-рачуна и електронско плаћање - Увид у рачун.
Активирањем јединственог портала Увид у рачун за Републику Србију престали су са радом досадашњи регионални портали.
Регистрацијом на нови портал, корисници добијају приступ технички унапређеној верзији са новим корисничким функцијама.

Молимо да се региструјете.

Корисници новог портала преко једног налога могу да приступе прегледу и електронском плаћању рачуна за више мерних места у различитим регионалним подручјима Републике Србије.

Ваш ЕПС